NB!

Hjemmesiden til Norges Metallsilhuettforbund er flyttet til egen side. Denne finner du på:

www.metallsilhuett.no